Ст 11 закон милиции украины

Про міліцію
Стаття 11. Права міліції

Міліції для виконання покладених на неї обов’язків надається право:

1) вимагати від громадян і службових осіб, які порушують громадський порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень міліції, виносити на місці усне попередження особам, які допустили малозначні адміністративні порушення, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати передбачені цим Законом заходи примусу;

2) перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи, необхідні для з’ясування питання щодо додержання правил, нагляд і контроль за виконанням яких покладено на міліцію;

3) викликати громадян і службових осіб у зв’язку з матеріалами, що знаходяться в їх провадженні;

4) виявляти і вести облік осіб, які підлягають профілактичному впливу на підставі та в порядку, встановлених законодавством, виносити їм офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки;

5) затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях:

осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, які переховуються від слідства чи суду, засуджених, які ухиляються від виконання кримінального покарання, — на строки і в порядку, передбачені законом;

осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, для складення протоколу або розгляду справи по суті, якщо ці питання не можуть бути вирішені на місці, — на строк до трьох годин;

неповнолітніх віком до 16 років, які залишилися без опікування, — на строк до передачі законним представникам або до влаштування в установленому порядку, а неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння і не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, — до передачі їх законним представникам або направлення у приймальники-розподільники для дітей, але не більш як на вісім годин;

осіб, які перебували у громадських місцях у стані сп’яніння, якщо їх вигляд ображав людську гідність і громадську мораль або якщо вони втратили здатність самостійно пересуватися чи могли завдати шкоди оточуючим або собі, — до передачі їх в спеціальні медичні заклади або для доставки до місця проживання, а за відсутності таких — до їх витвереження;

військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають під ознаки кримінального або адміністративного правопорушення, — до передачі їх військовослужбовцям Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військового командування;

осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і створюють у зв’язку з цим реальну небезпеку для себе і оточуючих, — до передачі їх у лікувальні заклади, але не більш як на 24 години;

іноземців та осіб без громадянства, які розшукуються правоохоронними органами інших держав як підозрювані, обвинувачені у вчиненні злочину або як засуджені, які ухиляються від виконання кримінального покарання, — в порядку та на строки, передбачені законодавством України, міжнародними договорами України;

6) проводити огляд осіб, зазначених у пункті 5 цієї статті, речей, що знаходяться при них, транспортних засобів і вилучати документи та предмети, що можуть бути речовими доказами або використані на шкоду їх здоров’ю;

7) у випадках, передбачених законом, складати протоколи про адміністративні правопорушення, провадити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, застосовувати інші передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення;

8) у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, накладати адміністративні стягнення або передавати матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд інших державних органів;

9) за дорученням слідчого органу досудового розслідування, прокурора проводити або брати участь у проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні та виконувати ухвали слідчого судді, суду про привід учасників кримінального провадження у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України ;

9-1) застосовувати до особи електронні засоби контролю в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України ;

10) здійснювати на підставах і в порядку, встановлених законом, гласні та негласні оперативно-розшукові заходи;

11) проводити фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку, дактилоскопію осіб, які затримані за підозрою у вчиненні злочину, взяті під варту, підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, а також осіб, підданих адміністративному арешту;

12) проводити аудіо-, відео-, фотофіксацію як допоміжний засіб попередження протиправних дій та розкриття правопорушень;

13) вести оперативно-пошукові та криміналістичні обліки, облік адміністративних правопорушень та профілактичний облік правопорушників, документів, інші передбачені законодавством обліки; здійснювати обробку персональних даних в обсязі, структурі та порядку, що випливають із завдань та функцій, покладених на міліцію цим та іншими законами; у межах компетенції складати статистичну інформацію, забезпечувати режим доступу до інформації, надавати інформаційні послуги;

14) проводити огляд поклажі, багажу та огляд пасажирів цивільних повітряних, морських і річкових суден, засобів залізничного та автомобільного транспорту згідно з чинним законодавством;

15) входити безперешкодно у будь-який час доби:

а) на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, в тому числі митниці, та оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах;

б) на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення громадян у разі переслідування злочинця або припинення злочину, що загрожує життю мешканців, а також при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах;

в) до житла чи до іншого володіння особи, яка перебуває під домашнім арештом або адміністративним наглядом, з метою перевірки виконання встановлених судом обмежень.

У разі опору, вчинення протидії працівник міліції може вжити заходів до їх подолання, передбачених цим Законом;

16) перебувати на земельних ділянках, в жилих та інших приміщеннях громадян за їхньою згодою, а також на території і в приміщеннях підприємств, установ і організацій з повідомленням про це адміністрації з метою забезпечення безпеки громадян, громадської безпеки, запобігання злочину, виявлення і затримання осіб, які його вчинили;

17) одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об’єднань громадян на письмовий запит відомості, необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність»;

18) повідомляти з метою профілактичного впливу державним органам, громадським об’єднанням, трудовим колективам і громадськості за місцем проживання особи про факти вчинення нею адміністративного правопорушення;

19) вносити відповідним державним органам, громадським об’єднанням або службовим особам, підприємствам, установам, організаціям обов’язкові до розгляду подання про необхідність усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень;

20) відповідно до своєї компетенції тимчасово обмежувати або забороняти доступ громадян на окремі ділянки місцевості чи об’єкти з метою забезпечення громадського порядку, громадської безпеки, охорони життя і здоров’я людей;

21) обмежувати або забороняти у випадках затримання злочинців, при аваріях, інших надзвичайних обставинах, що загрожують життю і здоров’ю людей, рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних доріг; оглядати транспортні засоби і перевіряти у водіїв посвідчення водія та реєстраційний документ на транспортний засіб і відповідність вантажів, що перевозяться, товарно-транспортним документам, наявність поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів , а у випадках, передбачених законодавством, ліцензійної картки на транспортний засіб;

організовувати у разі необхідності медичний огляд водіїв, затримувати, відстороняти від керування транспортними засобами осіб, які перебувають у стані сп’яніння, а також тих, які не мають посвідчення водія та реєстраційного документа на транспортний засіб, тимчасово вилучати посвідчення водія, ліцензійну картку на транспортний засіб;

використовувати передбачені нормативно-правовими актами технічні засоби, в тому числі засоби фото- і відеоспостереження, для виявлення та фіксування порушень правил дорожнього руху , а у випадках, передбачених законом, тимчасово затримувати і доставляти на спеціальні майданчики чи стоянки для зберігання транспортні засоби, експлуатація яких не допускається або забороняється законом;

відвідувати підприємства, установи й організації для виконання контрольних і профілактичних функцій щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

вимагати від фізичних та юридичних осіб усунення порушень правил утримання та експлуатації автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів, у встановленому порядку видавати приписи на усунення виявлених порушень, обмежувати або забороняти проведення ремонтно-будівельних робіт та здійснення інших заходів на автомобільних дорогах, вулицях і залізничних переїздах, якщо при цьому не додержуються вимоги щодо забезпечення громадської безпеки і безпеки дорожнього руху та його учасників;

21-1) зупиняти транспортні засоби лише в разі: порушення правил дорожнього руху водіями; відсутності номерного знака на транспортному засобі або наявності номерного знака, який не відповідає встановленим вимогам, закріплений у не встановленому для цього місці, закритий іншими предметами чи забруднений, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів; наявності ознак, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу; наявності даних, що свідчать про причетність транспортного засобу, його водія, пасажирів або вантажу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення; перебування транспортного засобу в розшуку; наявності даних про використання транспортного засобу з протиправною метою; необхідності опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути; необхідності залучення водія транспортного засобу для надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або працівникам міліції чи як свідка при оформленні протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних пригод; проведення цільових заходів для перевірки документів на право користування і керування транспортним засобом, документів на транспортний засіб; виконання рішень про обмеження чи заборону руху, прийнятих уповноваженими на це державними органами; якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху; порушення визначеного порядку встановлення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. Працівник підрозділу міліції повинен повідомити водія про причину зупинення транспортного засобу, суть вчиненого правопорушення;

22) анулювати виданий юридичній особі або фізичній особі — підприємцю дозвіл на придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, у разі невиконання встановлених правил, порядку користування і поводження з ними або у разі недоцільності їх подальшого зберігання; вилучати при необхідності зазначені предмети, матеріали і речовини або опечатувати і закривати об’єкти, де вони зберігаються чи використовуються, стрілецькі тири, стрільбища невійськового призначення, мисливські стенди, підприємства і майстерні з виготовлення та ремонту зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, магазини, у яких здійснюється їх продаж, піротехнічні майстерні, пункти вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, правил поводження з ними та їх застосування, до усунення порушень відповідних правил та порядку; анулювати дозволи на відкриття та функціонування об’єктів, на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ;

анулювати дозволи на придбання, зберігання і носіння зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, видані громадянам, якщо вони порушують установлені правила, порядок їх зберігання чи використання, зловживають спиртними напоями, вживають наркотичні засоби без призначення лікаря, інші одурманюючі засоби, страждають на психічні розлади, та в інших передбачених законодавством випадках;

оглядати за участю адміністрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців чи їх представників приміщення, де знаходяться зброя, спеціальні засоби індивідуального захисту та активної оборони, боєприпаси, вибухові речовини та матеріали, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, з метою перевірки додержання правил поводження з ними та їх використання;

оглядати зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту та активної оборони, боєприпаси, що знаходяться у громадян, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання та використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, а також місця їх зберігання;

23) вилучати у громадян і службових осіб предмети і речі, заборонені або обмежені в обороті, а також документи з ознаками підробки, знищувати ці предмети, речі та документи або передавати їх за призначенням у встановленому порядку;

24) вимагати від керівників підприємств, установ і організацій пояснення по фактах порушення законодавства, перевірка додержання якого віднесена до компетенції міліції, а також у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, проводити перевірки по фактах порушення законодавства, контроль за додержанням якого віднесено до компетенції міліції, вимагати проведення інвентаризацій і ревізій відповідних сфер фінансово-господарської діяльності.

Органи міліції вправі приступити до проведення перевірки суб’єктів господарської діяльності за умови наявності направлення на перевірку, яке складається за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ України. У направленні на перевірку зазначаються дата його видачі, назва підрозділу міліції, мета, вид, підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб підрозділу міліції, які проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за умови наявності підпису керівника підрозділу міліції, скріпленого печаткою органу міліції;

за рішенням суду в присутності понятих та керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, щодо яких проводиться перевірка, витребувати і вилучати оригінали документів, що свідчать про правопорушення, зразки сировини і продукції, а до ухвалення такого рішення суду — в присутності понятих та керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, щодо яких проводиться перевірка, вивчати документи, що свідчать про правопорушення, за рахунок відповідного органу міліції робити з них копії із залишенням особам, щодо яких проводиться перевірка, опису документів, з яких виготовлено копії, опечатувати каси, склади та архіви на термін не більше 24 годин з моменту такого опечатування, зазначеного в протоколі;

25) користуватися безплатно всіма видами громадського транспорту міського, приміського і місцевого сполучення , а також попутним транспортом. Працівники підрозділів міліції на транспорті у межах обслуговуваних дільниць, крім цього, мають право на безплатний проїзд у поїздах, на річкових і морських суднах. Під час службових відряджень працівники міліції мають право на позачергове придбання квитків на всі види транспорту і розміщення в готелях при пред’явленні службового посвідчення і посвідчення про відрядження. В разі невідкладних службових поїздок вони забезпечуються квитками на проїзд незалежно від наявності місць;

26) використовувати безперешкодно транспортні засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям і громадянам , для проїзду до місця події, стихійного лиха, доставки в лікувальні заклади осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, для переслідування правопорушників та їх доставки в міліцію.

Використання з цією метою транспортних засобів, що належать підприємствам, установам і організаціям, здійснюється безплатно. Відшкодування збитків та витрат за використання транспорту громадян здійснюється відповідно до вимог статті 25 цього Закону та інших актів чинного законодавства;

27) користуватися у невідкладних випадках безперешкодно і безплатно засобами зв’язку, що належать підприємствам, установам і організаціям, а засобами зв’язку, що належать громадянам, — за їх згодою;

28) користуватися безплатно засобами масової інформації з метою встановлення обставин вчинення злочинів та осіб, які їх вчинили, свідків, потерпілих, розшуку злочинців, які втекли, осіб, які пропали безвісти, та з іншою метою, що пов’язана з необхідністю подання допомоги громадянам, підприємствам, установам і організаціям у зв’язку з виконанням міліцією покладених на неї обов’язків.

Службові особи, які без поважних причин відмовились подати допомогу працівникові міліції в реалізації його прав, передбачених пунктами 24-28 статті 11, підлягають відповідальності за чинним законодавством;

29) матеріально і морально заохочувати громадян, які подають допомогу в охороні правопорядку та боротьбі із кримінальними правопорушеннями;

30) зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю;

31) видавати у разі наявності небезпеки для життя і здоров’я особам, взятим під захист, відповідно до чинного законодавства зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку;

32) звертатися у межах своєї компетенції із запитами до правоохоронних органів інших держав або міжнародних організацій поліції відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних організацій поліції, членом яких є Україна.

При здійсненні заходів із запобігання, виявлення і розкриття кримінальних правопорушень у сфері податкового законодавства права, передбачені пунктами 2, 3, абзацами другим, третім пункту 5, пунктами 6-19, 23-31 частини першої цієї статті, надаються виключно органам податкової міліції у межах їх компетенції.

Статья 11. Права милиции

Милиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется право:

1) требовать от граждан и должностных лиц прекращения преступления или административного правонарушения, а также действий, препятствующих осуществлению полномочий милиции, законной деятельности депутатов, кандидатов в депутаты, должностных лиц органов государственной власти и должностных лиц органов местного самоуправления, представителей общественных объединений; удалять граждан с места совершения правонарушения или происшествия;

2) проверять документы, удостоверяющие личность, у граждан, если имеются достаточные основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо имеется повод к возбуждению в отношении их дела об административном правонарушении;

осуществлять в порядке, установленном в соответствии с законодательством об административных правонарушениях, личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей при наличии достаточных данных полагать, что граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства или психотропные вещества;

проверять у физических и юридических лиц разрешения (лицензии) на совершение определенных действий или занятие определенной деятельностью, контроль за которыми возложен на милицию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) вызывать граждан и должностных лиц по делам и материалам, находящимся в производстве милиции; подвергать приводу в случаях и в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством и законодательством об административных правонарушениях, граждан и должностных лиц, уклоняющихся без уважительных причин от явки по вызову;

4) получать от граждан и должностных лиц необходимые объяснения, сведения, справки, документы и копии с них;

5) составлять протоколы об административных правонарушениях, осуществлять административное задержание, применять другие меры, предусмотренные законодательством об административных правонарушениях; задерживать на срок до трех часов лиц, незаконно проникнувших либо пытавшихся проникнуть на охраняемые милицией территории и объекты, проверять у них документы, удостоверяющие личность, получать от указанных лиц объяснения, производить в установленном законодательством об административных правонарушениях порядке их личный досмотр и досмотр их вещей, а также досмотр их транспортных средств, с помощью которых были совершены проникновение либо попытка проникновения на охраняемые милицией территории и объекты;

6) производить в предусмотренных законом случаях и порядке уголовно-процессуальные действия;

7) задерживать и содержать под стражей в соответствии с уголовно-процессуальным законом лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении которых мерой пресечения избрано заключение под стражу;

8) задерживать и содержать в милиции на основаниях и в порядке, предусмотренных законодательством, лиц, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания и административного ареста, для последующей передачи их соответствующим органам и учреждениям;

9) задерживать и доставлять в специальные учреждения лиц, уклоняющихся от прохождения назначенных им в установленном законом порядке принудительных мер медицинского и воспитательного характера;

10) задерживать и доставлять в приемники-распределители, центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, а также центры социальной реабилитации лиц в случаях и порядке, предусмотренных законом;

11) доставлять в медицинские учреждения либо в дежурные части органов внутренних дел и содержать в них до вытрезвления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, либо могущих причинить вред окружающим или себе, а находящихся в жилище — по письменному заявлению проживающих там граждан, если есть основания полагать, что поведение указанных лиц представляет опасность для их здоровья, жизни и имущества;

12) задерживать военнослужащих, подозреваемых в совершении преступления или административного правонарушения, до передачи их военным патрулям, военному коменданту, командирам воинских частей или военным комиссарам;

13) вносить в соответствии с законом в государственные органы, организации и общественные объединения обязательные для рассмотрения представления и предложения об устранении обстоятельств, способствующих совершению правонарушений;

14) осуществлять предусмотренные законодательством учеты физических и юридических лиц, предметов и фактов и использовать данные этих учетов; использовать для документирования своей деятельности информационные системы, видео- и аудиотехнику, кино- и фотоаппаратуру, а также другие технические и специальные средства, не причиняющие вреда жизни, здоровью человека и окружающей среде;

15) производить регистрацию, фотографирование, звукозапись, кино и видеосъемку, дактилоскопирование лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, подвергнутых административному аресту, а также лиц, в отношении которых имеется повод к возбуждению дела об административном правонарушении, при невозможности установления их личности и иных лиц, в отношении которых в соответствии с федеральным законом предусмотрена обязательная дактилоскопическая регистрация;

16) осуществлять оперативно-розыскную деятельность в соответствии с федеральным законом;

17) применять предусмотренные законом меры по контролю за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, а также осужденными, которым назначены виды наказания, не связанные с лишением свободы, либо наказание назначено условно;

18) входить беспрепятственно в жилые и иные помещения граждан, на принадлежащие им земельные участки, на территорию и в помещения, занимаемые организациями, и осматривать их при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, либо при наличии достаточных данных полагать, что там совершено или совершается преступление, произошел несчастный случай, а также для обеспечения личной безопасности граждан и общественной безопасности при стихийных бедствиях, катастрофах, авариях, эпидемиях, эпизоотиях и массовых беспорядках.

О всех случаях проникновения в жилище против воли проживающих в нем граждан милиция уведомляет прокурора незамедлительно, но не позднее 24 часов;

19) проводить в установленном законом порядке освидетельствование лиц, подозреваемых в совершении преступления либо в отношении которых имеется повод к возбуждению дела об административном правонарушении, для определения наличия в организме алкоголя или наркотических средств либо направлять или доставлять данных лиц в медицинское учреждение, если результат освидетельствования необходим для подтверждения или опровержения факта правонарушения или объективного рассмотрения дела о правонарушении;

20) производить по решению начальника органа внутренних дел (органа милиции) или его заместителя оцепление (блокирование) участков местности при ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф, проведении карантинных мероприятий в случае эпидемий или эпизоотий, пресечении массовых беспорядков и групповых действий, нарушающих работу транспорта, связи, организаций, а также при розыске совершивших побег осужденных и лиц, заключенных под стражу, преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, осуществляя при необходимости досмотр транспортных средств.

При этом милицией принимаются меры к обеспечению нормальной жизнедеятельности населения и функционирования народного хозяйства в данной местности;

21) участвовать в пределах своей компетенции в проведении предполетного досмотра, а также послеполетного досмотра в случае его проведения в соответствии с настоящим Законом пассажиров, багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажирах, членов экипажей, лиц из числа авиационного персонала гражданской авиации, бортовых запасов воздушного судна, грузов и почты;

22) временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на улицах и дорогах, а также не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, обязывать их остаться там или покинуть эти участки и объекты в целях защиты здоровья, жизни и имущества граждан, проведения следственных и розыскных действий;

23) запрещать эксплуатацию транспортных средств при наличии у них технических неисправностей, создающих угрозу безопасности дорожного движения, а также транспортных средств, владельцами которых не исполнена установленная федеральным законом обязанность по страхованию гражданской ответственности, останавливать транспортные средства и проверять документы на право пользования и управления ими, страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а также документы на транспортные средства и перевозимые грузы; осуществлять с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы, осмотр транспортных средств и грузов; производить досмотр транспортных средств при подозрении, что они используются в противоправных целях; отстранять от управления транспортными средствами лиц, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения, а равно не имеющих документов на право управления или пользования транспортным средством; задерживать транспортные средства, находящиеся в розыске; ограничивать или запрещать проведение ремонтно-строительных и других работ на улицах и дорогах, если не соблюдаются требования по обеспечению общественной безопасности;

24) осматривать места хранения и использования оружия, боеприпасов к нему и взрывчатых материалов, а также объекты, где они обращаются; при выявлении нарушений установленных правил давать обязательные предписания гражданам и должностным лицам об устранении этих нарушений, изымать указанные предметы, запрещать деятельность соответствующих объектов, аннулировать выданные разрешения и применять иные меры, предусмотренные законодательством;

24.1) проводить проверки мест производства, хранения, продажи, коллекционирования и экспонирования оружия, основных частей огнестрельного оружия, производства патронов к оружию и составных частей патронов, производства, хранения, использования и распространения взрывчатых материалов промышленного назначения и пиротехнических изделий, а также мест утилизации боеприпасов, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, по решению начальника органа внутренних дел или его заместителя и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, приостанавливать действие разрешений на хранение, использование и перевозку взрывчатых материалов промышленного назначения, пиротехнических изделий IV и V класса в соответствии с национальным стандартом, если условия их размещения, использования и перевозки угрожают жизни, здоровью или безопасности граждан либо не выполняются установленные требования учета и сохранности взрывчатых материалов промышленного назначения и обеспечения безопасности взрывных работ, до устранения выявленных нарушений;

25) утратил силу;

26) осуществлять полномочия лицензирующего органа в соответствии с законодательством Российской Федерации;

27) изымать у граждан и должностных лиц документы, имеющие признаки подделки, а также вещи, предметы и вещества, изъятые из гражданского оборота, находящиеся у граждан без специального разрешения, хранить бесхозяйное имущество и в установленном порядке решать вопрос об их дальнейшей принадлежности;

28) использовать транспортные средства организаций, общественных объединений или граждан, кроме принадлежащих дипломатическим, консульским и иным представительствам иностранных государств, международным организациям и транспортных средств специального назначения, для проезда к месту стихийного бедствия, доставления в лечебные учреждения граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, преследования лиц, совершивших преступления, и доставления их в милицию, а также для транспортировки поврежденных при авариях транспортных средств и проезда к месту происшествия или сбора личного состава милиции по тревоге в случаях, не терпящих отлагательства, с отстранением при необходимости водителей от управления этими средствами;

29) пользоваться беспрепятственно в служебных целях средствами связи, принадлежащими организациям, общественным объединениям и гражданам;

30) получать безвозмездно от организаций и граждан информацию, за исключением случаев, когда законом установлен специальный порядок получения соответствующей информации;

31) использовать безвозмездно возможности средств массовой информации для установления обстоятельств преступлений, а также лиц, их совершивших, для розыска лиц, скрывшихся от дознания, следствия и суда, и лиц, без вести пропавших;

32) привлекать граждан с их согласия к сотрудничеству; объявлять о назначении вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших, и выплачивать его гражданам и организациям; поощрять граждан, оказавших помощь милиции в выполнении иных возложенных на нее обязанностей;

33) участвовать в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в налоговых проверках по запросам налоговых органов;

34) в соответствии с законодательством Российской Федерации получать сведения, составляющие налоговую тайну;

35) утратил силу;

36) подразделения милиции и сотрудники милиции, участвующие в контртеррористической операции и обеспечении правового режима контртеррористической операции, наделяются правом применения мер и временных ограничений, предусмотренных статьей 11 Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

37) принимать меры по аннулированию удостоверения частного охранника.

Использование сотрудниками милиции прав, предоставленных милиции настоящим Законом, возможно только при исполнении обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Закон Украины «О милиции»

Статья 3. Принципы деятельности милиции
Деятельность милиции строится на принципах законности, гуманизма, уважения к личности, социальной справедливости, взаимодействия с трудовыми коллективами, общественными организация и населением.
Деятельность милиции является гласной.

Статья 5. Деятельность милиции и права граждан
Ч.2 Милиция уважает достоинство личности и проявляет к ней гуманное отношение, защищает права человека независимо от его социального происхождения, имущественного и другого состояния, расовой и национальной принадлежности, гражданства, возраста, языка и образования, отношения к религии, пола, политических и иных убеждений. При обращении к гражданину работник милиции обязан назвать свою фамилию, звание и предъявить по его требованию служебное удостоверение. Во взаимоотношениях с гражданами работник милиции должен проявлять высокую культуру и такт.
Ч.8 Лицам при задержании или аресте (взятии под стражу) работниками милиции:
— сообщаются основания и мотивы такого задержания или ареста (взятие под стражу), разъясняется право обжаловать их в суде;
— предоставляются устно разъяснение части первой статьи 63 Конституции Украины, право отказаться от предоставления любых объяснений или свидетельств до прибытия защитника и одновременно в печатном виде — разъяснение статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 и 63 Конституции Украины и прав лиц, задержанных или арестованных (заключенных под стражу), установленных законами, в том числе право осуществлять защиту своих прав и интересов лично или с помощью защитника с момента задержания или ареста (взятия под стражу) лица, право отказаться от предоставления каких-либо объяснений или свидетельств до прибытия защитника;
— обеспечивается возможность с момента задержания или ареста (взятия под стражу) защищать себя лично и пользоваться правовой помощью защитника, в том числе бесплатной правовой помощью соответственно закона, регулирующего предоставление бесплатной правовой помощи.
В случае невыполнения работниками милиции требований, установленных этой статьей, лицо, права которого были нарушены, и/или ее представители (родственники, защитник) могут обратиться в суд с заявлением о возмещении вреда в установленном законом порядке. При этом такие лица освобождаются от уплаты государственной пошлины.

Статья 11. Права милиции
Милиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется право:
6) проводить досмотр лиц, указанных в пункте 5 данной статьи, вещей, находящихся при них, транспортных средств и изымать документы и предметы, которые могут быть вещественными доказательствами или использованы во вред их здоровью;
21) ограничивать или запрещать в случаях задержания преступников, при авариях, прочих чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью людей, движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автомобильных дорог; останавливать транспортные средства в случае нарушения правил дорожного движения, наличия признаков, свидетельствующих о технической неисправности транспорта или загрязнении им окружающей среды, а также при наличии данных о том, что он используется с противоправной целью; осматривать транспортные средства и проверять у водителя документы на право пользования и управления ими, дорожные листы и соответствие перевозимых грузов товарнотранспортным документам, наличие страхового полиса (сертификата), о заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств;
— проводить технический осмотр автомототранспорта;
— организовывать при необходимости медицинский осмотр водителя, задерживать, отстранять от управления транспортными средствами лиц, находящихся в состоянии опьянения, а также не имеющих документов на право управления или пользования транспортными средствами, лишать водителя в предусмотренных законодательством случаях права управления транспортными средствами;
использовать предусмотренные нормативными актами технические средства для выявления и фиксации нарушений правил дорожного движения, запрещать эксплуатацию транспортных средств, техническое состояние которых угрожает безопасности дорожного движения или окружающей природной среде или номера агрегатов которых не соответствуют записям в регистрационных документах; задерживать и доставлять в установленном порядке транспортные средства для временного хранения на специальных площадках или стоянках;
— посещать предприятия, учреждения и организации для выполнения контрольных и профилактических функций по обеспечению безопасности дорожного движения;
— требовать от соответствующих организаций ликвидации нарушений правил содержания дорог, ограничивать или запрещать проведение ремонтно-строительных и других работ, прочих мероприятий на улицах и автомобильных дорогах, если при этом не соблюдаются требования по обеспечению общественной безопасности;
21-1) останавливать транспортные средства лишь в случае: нарушения правил дорожного движения водителями; отсутствия номерного знака на транспортном средстве или наличие номерного знака, который не соответствует установленным требованиям, закреплен в не установленном для этого месте, закрытым другими предметами или загрязнен, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния двадцати метров; наличие признаков, свидетельствующих о технической неисправности транспортного средства; наличие данных, свидетельствующих о причастности транспортного средства, его водителя, пассажиров или груза к совершению ДТП, уголовного или административного правонарушения; пребывания транспортного средства в розыске; наличие данных об использовании транспортного средства с противоправной целью; необходимости опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП, уголовного или административного правонарушения, свидетелями которого они являются или могли быть; необходимости привлечения водителя транспортного средства для предоставления помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам милиции или как свидетеля при оформлении протоколов об административных правонарушениях или материалов ДТП, проведение целевых мероприятий (операции, отработки, оперативные планы) для проверки документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство; выполнение решений об ограничении или запрете движения, принятых уполномоченными на это государственными органами; если способ закрепления груза на транспортном средстве создает опасность для других участников дорожного движения, нарушение определенного порядка установления и использования на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств. Работник подразделения милиции должен сообщить водителю о причине остановки транспортного средства, суть совершенного правонарушения.
26) использовать беспрепятственно транспортные средства, принадлежащие предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам (кроме транспортных средств дипломатических, консульских и иных представительств иностранных государств, международных организаций, транспортных средств специального назначения), для проезда до места происшествия, стихийного бедствия, доставки в лечебные заведения лиц, нуждающихся в неотложной медицинской помощи, для преследования правонарушителей и их доставки в милицию.
Использование с такой целью транспортных средств, принадлежащих предприятиям, учреждениям и организациям, осуществляется бесплатно. Возмещение убытков и расходов за использование транспорта граждан осуществляется в соответствии с требованиями статьи 25 настоящего Закона и других актов действующего законодательства.

Статья 12. Условия и пределы применения мер физического воздействия, специальных средств и огнестрельного оружия
Милиция имеет право применять меры физического воздействия, специальные средства и огнестрельное оружие в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Законом. Применению силы, специальных средств и огнестрельного оружия должно предшествовать предупреждение о намерении их использования, если позволяют обстоятельства.
Без предупреждения физическая сила, специальные средства и оружие могут применяться, если возникла непосредственная угроза жизни или здоровью граждан или работников милиции.
Запрещается применять меры физического воздействия, специальные средства и огнестрельное оружие к женщинам с явными признаками беременности, лицам преклонного возраста или с выраженными признаками инвалидности и малолетним, кроме случаев совершения ими группового нападения, угрожающего жизни и здоровью людей, работников милиции, или вооруженного нападения либо вооруженного сопротивления.
О применении мер физического воздействия, специальных средств, огнестрельного оружия, а также любых повреждениях или смерти, причиненных лицу вследствие применения работником милиции мер физического воздействия, специальных средств, огнестрельного оружия, работник милиции немедленно и письменно доводит до сведения непосредственного начальника для уведомления прокурора.
О ранениях или смерти, произошедших вследствие применения физического воздействия и специальных средств, а также обо всех случаях применения оружия работник милиции обязан немедленно и письменно сообщить своему начальнику для уведомления прокурора.
Превышение полномочий по применению силы, в том числе специальных средств и оружия, влечет за собой ответственность, установленную законом.

Статья 13. Применения средств воздействия
Работники милиции имеют право применять меры физического воздействия, в том числе приемы рукопашного боя, для пресечения правонарушений, преодоления противодействия законным требованиям милиции, осуществляющегося с применением силы в отношении работников милиции или других лиц, если иные способы были применены и не обеспечили выполнения возложенных на милицию обязанностей. Милиция может направлять специальные подразделения милиции для обеспечения проведения контролирующими органами проверок субъектов хозяйственной деятельности только по решению судьи или суда. Разрешение на направление специального подразделения милиции предоставляется только в случаях, когда проверка проводится в рамках расследования уголовных дел.
Органам милиции запрещается использовать физическое и психологическое воздействие для обеспечения проведения контролирующими органами плановых и внеплановых проверок субъектов хозяйственной деятельности, в том числе путем демонстрации оружия, специальных средств, угроз их применения.

Статья 14. Применения специальных средств
Работники милиции имеют право применять наручники, резиновые дубинки, средства связывания, слезоточивые вещества, светозвуковые приспособления отвлекающего действия, приспособления для открытия помещений и принудительной остановки транспорта, водометы, бронемашины и прочие специ- альные и транспортные средства, а также использовать служебных собак в следующих случаях:
1) для защиты граждан и самозащиты от нападения и других действий, создающих угрозу их жизни или здоровью;
2) для прекращения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка;
3) для отражения нападения на строения, помещения, сооружения и транспортные средства, независимо от их принадлежности, или их освобождения в случае захвата;
4) для задержания и доставки в милицию или другое служебное помещение лиц, совершивших правонарушение, а также для конвоирования и содержания лиц, задержанных и подвергнутых аресту, взятых под стражу, если указанные выше лица сопротивляются работникам милиции или если имеются основания считать, что они могут совершить побег или причинить ущерб окружающим или себе;
5) для прекращения массового захвата земли и иных действий, которые могут привести к столкновению групп населения, а также действий, парализующих работу транспорта, жизнедеятельность населенных пунктов, посягающих на общественный покой, жизнь и здоровье людей;
6) для прекращения сопротивления работнику милиции и другим лицами, выполняющим должностные или общественные обязанности по охране общественного порядка и борьбе с преступностью;
7) для освобождения заложников.
Вид специального средства, время начала и интенсивность его применения определяются с учетом сложившейся обстановки, характера правонарушения и личности правонарушителя.
Полный перечень специальных средств, а также правила их применения устанавливаются Кабинетом Министров Украины по заключению Министерства охраны здоровья Украины и Генеральной прокуратуры Украины и публикуются в средствах массовой информации.

Статья 15. Применение огнестрельного оружия
Работники милиции в качестве крайней меры имеют право применять огнестрельное оружие в следующих случаях:
1) для защиты граждан от нападения, угрожающего жизни и здоровью, а также освобождения заложников;
2) для отражения нападения на работника милиции или членов его семьи, если их жизни или здоровью угрожает опасность;
3) для отражения нападения на охраняемые объекты, конвои, жилые по мещения граждан, помещения государственных и общественных предприятий, учреждений и организаций, а также освобождения их в случае захвата;
4) для задержания лица, которое застали при совершении тяжкого преступления и которое пытается сбежать;
5) для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление, пытающегося сбежать из-под стражи, а также вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни и здоровью работника милиции;
6) для остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью граждан или работника милиции. Запрещается применять и использовать огнестрельное оружие при значительном скоплении людей, если от этого могут пострадать посторонние лица.
Работники милиции имеют право использовать оружие для подачи сигнала тревоги или вызова помощи, для уничтожения животного, угрожающего жизни и здоровью граждан или работника милиции.
Работник милиции имеет право оголить огнестрельное оружие и привести его в готовность, если считает, что в сложившейся обстановке могут возникнуть основания для его применения. Попытки лица, которое задерживается работником милиции с оголенным огнестрельным оружием, приблизиться к нему, сократив при этом указанное им расстояние, или дотронуться до его оружия, дают работнику милиции право применять огнестрельное оружие в соответствии с настоящим Законом.

Смотрите еще:

  • Федеральные пособия на второго ребенка Пособия на второго ребенка в 2018 году Актуально на: 16 апреля 2018 г. Женщине, родившей ребенка, положена установленная законодательством определенная материальная помощь. Давайте разберемся, какие выплаты положены при рождении второго ребенка. Пособие на второго ребенка 2018: […]
  • Как составляется соглашение об уплате алиментов Соглашение об уплате алиментов Все чаще сознательные родители пытаются договориться и заключить добровольное соглашение об уплате алиментов. Такой документ составляется только по взаимному согласию и в отличие от обращения в суд является мирным способом установления алиментов. Правильно […]
  • Московская олимпиада по физике регистрация 2018-2016 Московская олимпиада по физике регистрация 2018-2016 Нулевой тур: очное задание: 5 октября - 7 октября 2018 (7-11 класс) заочное задание: декабрь 2018 (7-11 класс) заочное задание: январь 2019 (11 класс) Первый тур: февраль 2019 Второй тур: февраль-март 2019 Приказ […]
  • Ст 146 ссср Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. (УК РСФСР) (с изменениями и дополнениями) (утратил силу) Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. С изменениями и дополнениями от: 25 июля 1962 г., 6 мая, 14 октября 1963 г., 16 января, 3 июля 1965 г., 18 марта, 4 августа, 16 сентября 1966 […]
  • Доходы не облагаемые усн Энциклопедия решений. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы при УСН Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы при УСН Согласно п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ при определении объекта налогообложения не учитываются: - доходы, указанные в ст. 251 НК РФ; - доходы […]
  • С какого числа развод мостов в спб 2018 С какого числа развод мостов в спб 2018 Центральные мосты через Неву – Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный – в ночь с 17 на 18 июля будут разведены до 6 часов утра. В обычные дни их сводят в 4:40 – 4:55. Остальные мосты разводятся в соответствии с графиком, сообщает […]
  • Воинская часть в витебске 52287 103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада 103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада — мобильная бригада Вооружённых сил РБ. Относится к роду войск сил специальных операций Вооруженных Сил РБ. Год образования — 1944 (как дивизия), 1993 — как отдельная мобильная […]
  • Можно ли заявление об увольнении печатать Обязательно ли писать заявления на отпуск, об увольнении, о приеме на работу от руки, или можно использовать заготовленные бланки? Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Трудовым законодательством необходимость написания заявлений о приеме на работу (как и форма таких […]